بفرمائید شام

ما از این برنامه یاد میگیریم که نسبت عوضی بودن افراد شرکت کننده با مدت زمان خروجشون از ایران رابطه عکس داره.

۱ نظر:

  1. مهمون برنامه دیشبتون خانوم ولویان ادا و اتوار زیاد در میاره خیلی هم بد می خنده

    پاسخحذف

راهنمایی :
می توانید با انتخاب گزینه " نام/آدرس اینترنتی " نظر خود را منتشر کنید.
اگر آدرس اینترنتی ندارید، جایش را خالی بگذارید.
اگر هم آدرس اینترنتی و هم نام ندارید، گزینه ناشناس را انتخاب کنید.